سلامتی تدابیر

سياه کردن مو
100 گرم حنا + 30 گرم وسمه + 5 عدد قرنفل: يک ساعت روي سر مانده و بعد شسته شود. روزي 2-3 بار تکرار شود. موها ابتدا شرابي سپس سياه مي‌شود. از مجربات استاد عبادياني


سينوويم در مچ دست
پنير کهنه را سابيده و به آن سرکه انگوري اضافه کرده سپس روي موضع بگذاريد. روي آن نايلون کشيده و با پارچه ببنديد. زماني که ضماد خشک شد تکرار کنيد.(5-7 روز) از مجربات استاد عبادياني


شربت سماق
1 قاشق غذاخوري سماق را در 4 استکان آب جوش دم کرده هر يک ساعت 1 استکان صاف کرده ميل شود (تا رفع تشنگي) از مجربات استاد عبادياني


شوره
گل ختمي را به مدت 2 هفته در آفتاب در سرکه خيسانده و روزي چند بار به سر ماليده شود. از مجربات استاد عبادياني


شير خنک
تخم خيارين + تخم کاسني + تخم کاهو + تخم خرفه + تخم گشنيز از هر کدام 40 گرم گرفته پاک کرده و آسياب شود. براي مصرف، 1 تا 2 قاشق در يک ليوان آب جوش ريخته در آن را گذاشته تا 20 دقيقه بماند سپس صاف کرده پس از سرد شدن ميل شود. از مجربات استاد عبادياني


صلابت معده
ماساژ با روغن مصطکي روزي سه بار بعد از هر وعده غذا از مجربات استاد عبادياني


علائم شير خوب
1) قوام معتدل داشته باشد (قطره‌ای از شیر را بر روی ناخن بچکانند اگر جریان یابد رقیق است و اگر ثابت بماند غلیظ، و اگر کمی جریان پیدا کرده سپس توقف نماید معتدل است). 2) مقدار شیر خوب از نظر مقدار باید در حد متوسط باشد (زیادی شیر دلیل رطوبت، و کمی شیر دلیل خشکی مزاج است). 3) رنگ سفید داشته باشد. 4) خوش ‌بوی باشد. 5) متشابه‌الاجزا باشد. 6) کف زیادی نداشته باشد.


علائم ضعف در خونريزي زياد مثل هايپرمنوره
پرخاشگري، کم حوصلگي، کاهش تحمل براي سروصدا، لرزش، احساس برودت، سردي دست و پا، مورمور شدن بدن، کند شدن حرکات، شمرده سخن گفتن. اگر ضعف زياد باشد از بوي غذا نيز ناراحت مي‌شود. نکته: در قاعدگي اگر ضعف نداشت دفع طبيعت است و نياز به اقدامي نيست. از مجربات استاد عبادياني


قند بالا و يبوست
1. 20 گرم برگ گردو مانند چاي دم کرده ميل شود. 2. ايارج فيقرا 4 کپسول بعد از هر غذا از مجربات استاد عبادياني


کبد چرب (جهت تفتيح کبد)
1. 10 عدد انجير شيرازي را شب در سرکه خانگي خيسانده صبح تا ظهر انجيرها به مرور ميل شود. 2. زعفران 1 مثقال + پودر گل سرخ 20 گرم را با عسل خمير درست کرده، حب‌هايي به اندازه نخود درشت درست نموده هر هشت ساعت يک حب را در کمي گلاب حل کرده به ناحيه کبد بماليد و يک حب را با کمي آب بخوريد. (اگر سده‌ها باز شوند رنگ ادرار نارنجي شده و از طحال نيز موادي خارج مي‌گردد). از مجربات استاد عبادياني


لاغري صورت
ماسک عروس با زرده تخم مرغ به مدت يک ساعت سپس ماساژ صورت از پايين به بالا از مجربات استاد عبادياني


ليپوم‌هاي متعدد در بدن و عرق النسا
1. آب را قع کرده و به جاي آن عرق شاهتره يا سکنجبين بخوريد. 2. روغن‌هاي گرم مثل سياهدانه، سقز، مصطکي، کندر را مخلوط کرده و به کل بدن از پايين به بالا ماليده شود. 3. يکروز در ميان فسنجان (10 تا قيصي در آن بريزيد). 4. روزانه 2 بار دوش آب گرم بدون شستشو بگيريد. 5. يک هفته بعد فصد يا حجامت از مجربات استاد عبادياني


مفتح لوله‌هاي رحمي
1. فرني تخم خربزه: يک مشت بزرگ از تخم خربزه را نيم‌کوب کرده و در 2 ليوان آب جوش شيره کشي کنيد. اين شيره را با 1 ق.غ نشاسته و 1 ليوان شير و 2 قاشق شکر مخلوط کنيد. پس از حل شدن نشاسته روي شعله گذاشته و بهم زنيد تا به جوش آيد و به قوام فرني برسد. اين فرني را به عنوان صبحانه با نان و يا بدون نان ميل کنيد. 2. پس از يک هفته که احساس سنگيني زير شکم زياد شد و ترشح ايجاد شد دستور زير را انجام دهيد: گل خطمي (20گرم) + آرد جو (نيم سير) + گلاب (1 استکان): با هم مخلوط کرده و خمير درست کنيد و روي حرارت ملايم قرار دهيد. گرماگرم روي رحم ضماد کنيد. از مجربات استاد عبادياني


ملين فلوس يا ملين مبارک
10 گرم پرکهاي فلوس (25 گرم فلوس) را داخل يک ليوان آب جوش ريخته تا 10 دقيقه بماند. چندين بار به هم زده تا آب کاملا سياه شود سپس از پارچه دولا رد کرده 20 گرم روغن بادام شيرين اضافه و شب هنگام خواب ميل شود. (لازم به ذکر است که زمان مصرف 3 ساعت از مصرف شام گذشته باشد وگرنه مقييء خواهد بود). از مجربات استاد عبادياني


ناخوشي بوي دهان (بد بوئی دهان)
اگر ناخوشي از دندانها باشد، بخلال و مسواك پاك دارد، و هرگاه كه طعام خورد، چيزي بجود چون سيب و آبي و مغز بادام، تا اندر ميان دندانها كه گوشت باز ماند و تباه شود و بوي دهان ناخوش كند، آن چيزهابازماند و گوشت را جاي نبود كه بازماند، چون از طعام فارغ شود، به خلال پاك كند و سنون (داروی گیاهی که به دندان بزنند) بكار دارد، از اين نوع، بگيرند: سعد مقشركوفته و بيخته و به شراب ريحاني تر كنند و بسرشند و اقراض كنند و برتابه اي بر آتش خشك كنند، چنانكه سوخته نشود و آنرا بكوبند و بپزند، از اين سعد يك اوقیه(واحد وزن) و نمك اندراني سه درمسنگ، كف دريا سه درم، كزمازو پنج درم، عود خام پنج درم، حب الاس بريان كرده و قرنفل (میخک) وخيربوا و سنبل از هر يكي دو درم، همه را بكوبند و ببيزند و بياميزندو بدان مسواك كنند. و مردم محرور(گرم مزاجان)، به عوض عود و قرنفل، صندل و فوفل واردكنند و اندكي كافور به آن مخلوط كنند.واگر ناخوشي از معده باشد، اطريفل ساده وشراب افسنتين و نقيع (خیسانده) صبر وايارج فيقرا بكار دارند، و زرد آلوي خام پخته و ماءالفواكه (آب ميوه ها) سود دارد. منبع:خفی علائی


ورزش جهت لاغري پا
15 قدم با گام‌هاي کشيده (فاصله گام‌ها 90 سانتي‌متر) راه برويد تا فشار زياد به عضله سرين بيايد و عرق کنيد. ژل مهزل را به ناحيه مورد نظر بماليد و روي آن سلفون کشيده و ببنديد. از پله‌ها بالا و پايين برويد تا آنقدر عرق کنيد که کفش‌ها از عرق خيس شود. براي اثر بيشتر اين عمل را بعد از غذا انجام دهيد. از مجربات استاد عبادياني


ورزش جهت لاغري شکم
1. کنار ديوار به پشت به فاصله 50 سانتي‌متري از ديوار بخوابيد. 2. کف پاها را روي ديوار بچسبانيد. 3. سر و سينه از زمين بلند کرده و 10 ثانيه در اين حال بمانيد. 4. دراز کشيده و 10 ثانيه استراحت کنيد. 5. اين عمل را 10 بار انجام داده و اگر فرصت داشتيد هر 2-6 ساعت يکبار انجام دهيد. نکته: از جناق سينه تا مثانه 5 کمربند داريم وقتي 50 سانتي‌متر از ديوار فاصله داريم و اين ورزش را انجام مي‌دهيم به کمربند اول فشار مي‌آيد و هرچه باسن به ديوار نزديک مي‌شود کمربندهاي بعدي به فعاليت مي‌افتند. از مجربات استاد عبادياني


يائسگي
بيمار از درون احساس داغي کرده ولي در ملمس سرد مي‌باشد. علت آن اين است که بدن بخش لطيف فضولات را بخار کرده و دفع مي‌کند و بخش غليظ در جاهاي مختلف اطراف کبد و طحال مي‌ماند. به علت سده ناقص و يا کاملي که ايجاد مي‌شود روح حيواني متوقف شده و فرد از درون احساس داغي مي‌کند. اين افراد ملمس سردي داشته و عرق سرد مي‌کنند که نشانه خامي ماده است. از مجربات استاد عبادياني


يبوست
امروزه يبوست يكي از مشكلات عديده ميباشد و گاها مقاوم به درمان بوده وبيماريهاي بسياري را ميتواند ايجاد كند.علل بسياري ميتواند يبوست ايجاد كند اما يكي از علل مهم كه اكثرا ازتشخيص پزشكان مخفي مي ماند يبوست ناشي از ورم روده كوچك و بزرگ است.كه براي درمان بايد ورم روده درمان شود و درمان مستقيم يبوست بدون توجه به علت ان زياد موثر نخواهد بود[1] [2] [3] [4]
از شماره 61 تا 80
مجموع : 79